CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
Tên giao dịch (tiếng Anh):
VIET CAPITAL JOINT STOCK SECURITIES COMPANY
Địa chỉ:
#15 Tháp Tài Chính Bitexco 02 Hải Triều, , Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
TÔ HẢI
Mã số thuế:
0305299779
Giấy phép kinh doanh:
68 – ngày cấp: 13/11/2007
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner