Bình Phước

CÔNG TY TNHH CAO SU QUỐC VIỆT
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
(QUOC VIET RUBBER CO.,LTD)
Địa chỉ:
ấp 1, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Bình Phước
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
MACHAEL TAN
Mã số thuế:
3801096482
Giấy phép kinh doanh:
44.4013.000044 – ngày cấp: 17/03/2015
Điện thoại:
0908804383
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU BÌNH LONG
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Binh Long Rubber Company Limited
Tên viết tắt:
(BRC)
Địa chỉ:
Quốc lộ 13, Phường Hưng Chiến, Thị xã Bình Long, Bình Phước
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
LÊ VĂN VUI / HUỲNH VĂN BẢO
Mã số thuế:
3800100168
Giấy phép kinh doanh:
3800100168 – ngày cấp: 18/09/1998
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY TNHH FREEWELL (VIỆT NAM)
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên viết tắt:
FREEWELL (VIET NAM) CO.,LTD
Tên bằng ngôn ngữ khác:
FREEWELL (VN)有限公司 (tiếng Hoa giản thể)
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
CHEN CHEN PANG / CHEN CHEN PANG 先生
Mã số thuế:
3800746748 (24/02/2011)
Quốc gia- tỉnh: